SELECCIONAR PRODUCTE

Adhesius per a l'enganxament de suro

Disolvente V-8428

Dissolvent de neteja per usar en canonades de PVC rígid,

Adhesius per a l'enganxament de suro

Novopren Tuberías PVC rígido

Adhesiu especial per enganxar les unions i les connexions de