SELECCIONAR PRODUCTE

G-1321-LI

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER A LA FABRICACIÓ DE

G-1328-LI

ADHESIU SINTÈTIC PER ENCOLAT DE PLASTIFICATS. Adhesiu adequat per entrar