SELECCIONA SECTOR

Adhesius per a terres tècnics

Novopren C-245

Adhesiu de massilla a base de policloroprè i resines. Producte

Adhesius per a terres tècnics

PU-500

Adhesiu de poliuretà monocomponent, amb propietats de farciment, en la