SELECCIONAR PRODUCTE

Novopren C-245

Adhesiu de massilla a base de policloroprè i resines. Producte

PU-500

Adhesiu de poliuretà monocomponent, amb propietats de farciment, en la