SELECCIONAR PRODUCTE

G-131-BO

ADHESIU A BASE DE MIDÓ PER A LA FABRICACIÓ DE

G-134-BO SD

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER A LA FABRICACIÓ DE BOSSES,

G-6492-RR

HOT-MELT MOLT RÀPID PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES EN

G-659-BLANCO

HOT-MELT BLANC RÀPID PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES. Adhesiu

G-659-RC

HOT-MELT BLANC MOLT RÀPID PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES

G-660 PLUS

HOT-MELT CLAR D’ALT RENDIMENT PER A FORMACIÓ I TANCAT DE

G-6630

HOT-MELT STANDARD PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES. BAIX NIVELL

G-6631-RR

HOT-MELT MOLT RÀPID PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES EN

G-6650 FUTURE

HOT-MELT CLAR D’ALT RENDIMENT PER A FORMACIÓ I TANCAT DE

G-6657

HOT-MELT RÀPID PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES. Adhesiu termofusible

G-6657-RR

HOT-MELT MOLT RÀPID PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES EN

G-6662-N

HOT-MELT STANDARD PER FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES. Adhesiu termofusible