SELECCIONAR PRODUCTE

Adhesius per a la instal·lació de parquet

C-75-PU (A+B)

Adhesiu bicomponent per a la instal·lació de parquet massís, envernissat

Adhesius per a la instal·lació de parquet

Novopur Parquet

Adhesiu elàstic monocomponent preparat per utilitzar per enganxar tot tipus