SELECCIONAR PRODUCTE

NOVOPREN 142 LN

COADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA A BASE DE LATEX NATURAL MODIFICAT.

NOVOPREN N

COADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA A BASE DE LATEX NATURAL. Adhesiu

NOVOPREN N/AV

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER ENCOLATS PER CONTACTE DE PAPER