POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del Tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta

Política de privacitat és:
LABORATORIOS RAYT, S.A.U.
NIF: A60106382
Domicili: C/ Garriga, 188-200 – 08910 Badalona (Barcelona)
Direcció de correu electrònic: info@rayt.com
Web: www.rayt.com
Telèfon: 934607820
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 24.160, Foli 1, Full nºB-65.263

En LABORATORIOS RAYT, S.A.U., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la ambresponsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o facilitenles seves a través dels diferents formularis situats en la web.

 

Dades Personals

Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, laprivacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPD GDD 3/2018 del 5 de desembre.

 

Finalitat, duració i legitimació del tractament

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

  • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través dels formularis de contacte i comanda situats a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza através del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

    La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de lanostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense queaixò afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Enviar butlletins i newletters sobre productes de LABORATORIOS RAYT, S.A.U.. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3anys.

    La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en el formulari habilitat a tal efecte a la web. L’usuari té dret arevocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

    La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en elconsentiment previ a la seva retirada

 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o,aquelles empreses del grup empresarialper a finalitats administratives o de gestió interna.


No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d’obtenir el seuconsentiment.

 

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.


L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, queestà posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.n.

 

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a LABORATORIOS RAYT, S.A.U., garanteix que ha obtingut aquestes dadesde forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada ésexacta i veraç.

 

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casellad’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte detractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades nosiguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-seal tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a noser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactantamb nosaltres C/ Garriga, 188-200 – 08910 Badalona (Barcelona). Email: info@rayt.com

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es

 

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés iús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades decaràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a LABORATORIOSRAYT, S.A.U. per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookiespermeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i,depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Potobtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Omple el formulari i t'enviarem el document sol·licitat per correu electrònic:Omple el formulari i t'enviarem el document sol·licitat per correu electrònic: