SELECCIONAR PRODUCTE

Adhesius per a llosetes autoportants

R-2000

Fixador antilliscant en dispersió aquosa per a llosetes autoportants. Amb

Adhesius per a llosetes autoportants

U-1000

Fixador antilliscant en dispersió aquosa per a llosetes tèxtils autoportants.