SELECCIONAR PRODUCTE

R-2000

Fixador antilliscant en dispersió aquosa per a llosetes autoportants. Amb

U-1000

Fixador antilliscant en dispersió aquosa per a llosetes tèxtils autoportants.