SELECCIONAR PRODUCTE

Adhesius per a l'enganxament de goma, cautxú o vinil

C-79-PU (A+B)

Adhesiu bicomponent en base de poliuretà per a la instal·lació

Adhesius per a l'enganxament de goma, cautxú o vinil

Novopur Losetas goma

Adhesiu/segellador monocomponent en cartutx, per enganxar juntes elàstiques, goma (especialment