SELECCIONAR PRODUCTE

G-1801-TX

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER APREST TÈXTIL. Adhesiu adequat per

T-1306-BO

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA A BASE DE POLÍMERS SINTÈTICS. Producte