SELECCIONAR PRODUCTE

DISOLVENTE HM-D

NETEJADOR ESPECIAL NO PERILLÓS PER A EQUIPS D’APLICACIÓ DE ADHESIUS

G-6598/4

HOT-MELT BLANC PER A FORMACIÓ DE FILTRES. Adhesiu termofusible especial

NOVOPREN 60-D

ADHESIU DE POLIURETÀ BASE SOLVENT, REACTIVABLE PER CALOR. Adhesiu adequat

NOVOPREN C-230

ADHESIU EN BASE A RESINES SINTÈTIQUES EN DISSOLVENT. Adhesiu adequat

NOVOPREN TM-220-BV

ADHESIU BASAT EN CAUTXÚ SINTÈTIC EN DISSOLVENTS. FOLIS PLÀSTICS Adhesiu

Sprint MS Polymer

POLÍMER HÍBRID MS EN CARTUTX PER ENCOLAR I SEGELLAR. Polímer

V-7107

VULCANITZADOR EN FRED. Reticulant basat en isocianat per adhesius a

V-7554

ENDURIDOR PER ALS ADHESIUS I COLES D3. Enduridor per coles

V-7732-R

ENDURIDOR PER A ADHESIUS DE POLIURETÀ BICOMPONENTS. Enduridor isocianat (component

V-8190-T

DISSOLVENT A BASE DE HIDROCARBURS AROMÀTICS. Especialment adequat per a

V-8420

DISSOLVENT NO INFLAMABLE PER NETEJA DE ESTRIS. Dissolvent de neteja

V-8428

DISSOLVENT PER NETEJA D’ESTRIS. Dissolvent de neteja per al desgreixatge