SELECCIONAR PRODUCTE

NOVOPREN 60-D

ADHESIU DE POLIURETÀ BASE SOLVENT, REACTIVABLE PER CALOR. Adhesiu adequat

NOVOPREN C-230

ADHESIU EN BASE A RESINES SINTÈTIQUES EN DISSOLVENT. Adhesiu adequat

NOVOPREN TM-220-BV

ADHESIU BASAT EN CAUTXÚ SINTÈTIC EN DISSOLVENTS. FOLIS PLÀSTICS Adhesiu