SELECCIONAR PRODUCTE

DISOLVENTE HM-D

NETEJADOR ESPECIAL NO PERILLÓS PER A EQUIPS D’APLICACIÓ DE ADHESIUS

V-8190-T

DISSOLVENT A BASE DE HIDROCARBURS AROMÀTICS. Especialment adequat per a

V-8420

DISSOLVENT NO INFLAMABLE PER NETEJA DE ESTRIS. Dissolvent de neteja

V-8428

DISSOLVENT PER NETEJA D’ESTRIS. Dissolvent de neteja per al desgreixatge