SELECCIONAR PRODUCTE

Benkola

Cola en pols per enganxar papers pintats, diluïble en aigua

Benkola Kit per Empaperar

Kit complet per a col·locació de paper pintat. Inclou: Rodet

Benkola Papel vinilo

Cola per empaperar de textura fina i fàcil d’aplicar, per

Benkola Revestimientos ligeros

Cola per enganxar tot tipus de paper pintat amb revers

Benkola Vinílica

Cola en pols per enganxar papers pesants i vinílics, diluïble

Quitapapeles

Producte líquid preparat per fer-lo servir o diluïble en aigua