SELECCIONAR PRODUCTE

MA-1490-A

COLA BLANCA D3 D’ALTA QUALITAT PER MOBLE I FUSTA. CERTIFICADA.

MA-1490-A/MV

COLA BLANCA D3 D’ALTA QUALITAT PER MOBLE-FUSTA. VISCOSITAT MITJANA. Adhesiu

MA-1495-L

COLA BLANCA D3 D’ALTA QUALITAT PER MOBLE I FUSTA. Temps

MA-1495-R

COLA BLANCA D3 D’ALTA QUALITAT PER MOBLE-FUSTA. Standard. Adhesiu d’ús

Novopren PU-503 Rapido

ADHESIU DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT PER ENCOLAR SOBRE DIVERSOS SUPORTS. Adhesiu

Novopur Sella-Fix 60 (copia)

Segellador en base polímer híbrid que fixa i segella sobre

PU-500 (industria)

Adhesiu de poliuretà monocomponent, amb propietats de farciment, en la

PU-505 POLIURETANO

ADHESIU DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT PER ENCOLATS RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE.