SELECCIONAR PRODUCTE

Ecotack Poliestireno

Adhesiu de contacte en base aquosa per a la instal·lació

Novopren KLAK

Adhesiu monocomponent en cartutx; per enganxar poliestirè expandit (EPS) o