SELECCIONAR PRODUCTE

Benkola Papel vinilo

Cola preparada per fer-la servir, de textura fina per a

Benkola Revestimientos ligeros

Cola preparada per fer-la servir, de textura fina i fàcil

Blumecril suelos y paredes C-1346-A

Emprimació universal en base de resines sintètiques en dispersió aquosa.

Botellín Cola Blanca Exterior D3

Cola blanca ràpida per encolar fusta amb fusta en la

Botellín Cola Blanca Súper Fuerte

Cola blanca ràpida per encolar fusta amb fusta en la

C-1278-A UKO

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Adhesiu preparat per fer-lo servir per enrajolar de llosetes ceràmiques

C-1703 Especial linóleum

Adhesiu en dispersió aquosa sense dissolvent desenvolupat especialment per a

C-75-PU (A+B)

Adhesiu de poliuretà bicomponent, exempt d’aigua i dissolvents per a

C-79-PU (A+B)

Adhesiu de poliuretà bicomponent desenvolupat especialment per a la instal·lació

Cinta adhesiva doble cara

Cinta de doble cara per a fixació de laterals i

Cinta de cobre Wolff para descargas

Cinta de coure per instal·lar paviments conductors i eliminar les

COLA BLANCA SPRINT D3

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA DE PVA RESISTENT A LA HUMITAT.