SELECCIONAR PRODUCTE

Adhesius resistents a la humitat

PU-500

Adhesiu de poliuretà per enganxar gespa artificial, fusta, formigó, guix,