SELECCIONAR PRODUCTE

G-151-EN

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA D’ALTES PRESTACIONS. Adhesiu adequat per l’encolat

G-153-EN 2

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER A LA COSTURA LONGITUDINAL DE

G-181-CO

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-183-CO

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-186-CO

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-186-CO/BV

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-187-CO

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-187-CO BV R

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-187-CO BV R ROSA

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-187-CO BV R UV

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-187-CO BV UV

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

G-187-CO/MV

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT.

    Omple el formulari i t'enviarem el document sol·licitat per correu electrònic:      Omple el formulari i t'enviarem el document sol·licitat per correu electrònic: