SELECCIONAR PRODUCTE

G-1709-NW

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA, APREST PER NON-WOVEN. STANDARD. Producte molt

G-1714-NW

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA, APREST PER NON-WOVEN. BAIXA VISCOSITAT. Producte

G-1718-NW

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA, APREST PER NON-WOVEN. RESISTENT A L’AIGUA.