SELECCIONAR PRODUCTE

NOVOPREN 25

ADHESIU A BASE DE POLÍMERS SINTÈTICS DISSOLTS EN ACETAT D’ETIL.

NOVOPREN 26

ADHESIU A BASE DE POLÍMERS SINTÈTICS DISSOLTS EN ACETAT D’ETIL.