SELECCIONAR PRODUCTE

MA-1470-PU

COLA ESPECIAL PER ENCOLAR SOBRE SUPERFÍCIES ENVERNISSADES. Adhesiu a base

Novopren super (Industria)

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC PER ENCOLAT PER CONTACTE MITJANÇANT APLICACIÓ

PU-505 POLIURETANO

ADHESIU DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT PER ENCOLATS RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE.

Sprint MS Polymer

POLÍMER HÍBRID MS EN CARTUTX PER ENCOLAR I SEGELLAR. Polímer