SELECCIONAR PRODUCTE

G-13-ME

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER LAMINACIÓ D’ALUMINI/PAPER. ALTES PRESTACIONS. Adhesiu

G-1338-LI

ADHESIU SINTÈTIC PER PAPER I CARTRÓ. MOLT ALTA VELOCITAT DE

G-14-ME

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER LAMINACIÓ D’ALUMINI/PAPER. SENSE OLOR. Adhesiu

G-14-ME R

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER LAMINACIÓ D’ALUMINI/PAPER. SENSE OLOR, ALTA

G-19-ME

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER LAMINACIÓ D’ALUMINI/PAPER. FILMS METAL·LITZATS. Adhesiu

G-27-LM

ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA PER LAMINACIÓ DE POLIPROPILÉ/PAPER. Adhesiu en

NOVOPREN 25

ADHESIU A BASE DE POLÍMERS SINTÈTICS DISSOLTS EN ACETAT D’ETIL.

NOVOPREN 26

ADHESIU A BASE DE POLÍMERS SINTÈTICS DISSOLTS EN ACETAT D’ETIL.