SELECCIONAR PRODUCTE

G-1025-TE/1

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER RECOBRIMENTS TERMOSOLDABLES. STANDARD. Adhesiu

G-1026-TE

ADHESIU SINTÈTIC EN DISPERSIÓ AQUOSA PER RECOBRIMENTS TERMOSOLDABLES. BAIXA VISCOSITAT.