SELECCIONAR PRODUCTE

Blumecril suelos y paredes C-1346-A

Emprimació universal en base de resines sintètiques en dispersió aquosa.

UZIN PE 260

Emprimació de cautxú sintètic en base aquosa. Per a superfícies

UZIN PE 280

Emprimació amb fibres de carboni, per a superfícies llises i

UZIN PE 360 plus

Emprimació de resines en base aquosa, sense dissolvents. Per a