SELECCIONAR PRODUCTE

GV-125-MI

ADHESIU AQUÓS BASE MIDÓ PER CONTRAENCOLAT. APLICACIONS ESPECIALS. Adhesiu vegetal