SELECCIONAR PRODUCTE

R-2000

Fixador antilliscant en dispersió aquosa, lliure de dissolvents. Amb un

U-1000

Mitjà dispersador d’emprimació adherent en base aquosa prèvia a la