SELECCIONAR PRODUCTE

Benkola

Cola en pols per enganxar papers pintats, diluïble en aigua

Benkola Kit per Empaperar

Kit complet per a col·locació de paper pintat. Inclou: Rodet

Benkola Vinílica

Cola en pols per enganxar papers pesants i vinílics, diluïble