SELECCIONAR PRODUCTE

UZIN PE 470 (A+B)

Emprimació de resina d’epoxi bicomponent sense dissolvents, exempta d’aigua, molt