SELECCIONAR PRODUCTE

V-7107

VULCANITZADOR EN FRED. Reticulant basat en isocianat per adhesius a

V-7554

ENDURIDOR PER ALS ADHESIUS I COLES D3. Enduridor per coles

V-7732-R

ENDURIDOR PER A ADHESIUS DE POLIURETÀ BICOMPONENTS. Enduridor isocianat (component