SELECCIONAR PRODUCTE

MA-1495-R

COLA BLANCA D3 D’ALTA QUALITAT PER MOBLE-FUSTA. Standard. Adhesiu d’ús

MA-1525 PF

COLA BLANCA PER POSTFORMING. Adhesiu en dispersió aquosa d’acetat de

MA-1550

COLA BLANCA D’ACETAT DE POLIVINIL PER FUSTA. ADHESIU RÀPID PER