SELECCIONAR PRODUCTE

MA-1130-N

COLA BLANCA PER LAMINACIÓ AMB FOLIS PLÀSTICS. Adhesiu en dispersió,