Ecotack Corcho

Adhesiu de contacte en base aquosa per a la instal·lació de revestiments de suro (llosetes o rotlles) en parets convenientment preparades.

Sense dissolvents
Sense fils


Sense olor
Preparat per fer-lo servir


Neteja amb aigua

APLICACIÓ

Aplicació a doble cara amb corró, brotxa o espàtula dentada A1. Deixeu-lo airejar entre 40 i 60 minuts (a 20 °C i 65 % d’humitat), fins que es torni transparent i no transfereixi al dit. Quan estigui sec, col·loqueu el suro i feu pressió amb força i de manera uniforme sobre tota la superfície per encolar, especialment a les vores, per evitar la formació de bosses d’aire.

RENDIMENT

100-150 g/m² per cara, segons la porositat dels suports que cal encolar

VARIACIONS DE CAPACITAT/REF.

1kg/1890-09
2,5kg/1890-85