G-6526-PILLOW

HOT-MELT AUTOADHESIU EN PILLOWS PER APLICACIONS ESPECIALS.

Adhesiu molt adequat per a la unió de materials amb algun tipus de recobriment (parafínic, PE, vernissos, etc.) en el procés de fabricació de displays expositors, PLV, cartelleria, etc.

CARACTERÍSTIQUES

Aplicacions d’embalatge o muntatge de materials quan aquests presenten especials dificultats d’adhesió.
Caixes o estoigs envernissats, recoberts de film o de materials plàstics.
Temperatura d’aplicació: 160-180ºC.
Encolat elàstic i cohesiu.
Fraguat ràpid.
Compleix amb FDA 175.105 per a contacte indirecte amb aliments.

    Omple el formulari i t'enviarem el document sol·licitat per correu electrònic:      Omple el formulari i t'enviarem el document sol·licitat per correu electrònic: